Personskydd med ett personlarm

Ett personlarm är ett larm som bärs av en person som är i behov av extra personsäkerhet.

Fördel med ett personlarm är att de är lätta, tåliga och små i storlek. Således är de lätta att gömma då det är viktigt att ett personlarm inte “skriker” utåt att det rör sig om ett personlarm utan ett personlarm skall vara diskret.

Personlarm finns i olika utföranden. Antingen är det ett larmknapp som placeras på en tillgänglig plats för personen som behöver skyddas eller en kroppsburen apparat så som en minifinder.

Personlarm eller trygghetslarm?

Minifinder är ett personlarm och trygghetslarm i ett som har en GPS-positionerings funktion. Kärt barn har många namn och ett personlarm är i själva verket ett trygghetslarm. Trygghetslarm brukar dock förknippas med personlarm som används inom äldreomsorgen.

Hur bärs ett personlarm?

Vanligtvis brukar ett sådant personlarm bäras runt handleden eller runt halsen. De mest populära personlarm bärs på armen. Ett exempel på ett sådant larm är MiniFinder Nano.

Vilket personlarm är det populäraste på marknaden?

Nano personlarm tillverkas av företaget MiniFinder som har sin bas i småländska staden Växjö. MiniFinder är ledande på tillverkning av personlarm i Skandinavien och exporterar sina personlarm i hela världen.

Några kunder som använder personlarm

Bland kunder som använder sig av Nano personlarm hittar vi inga mindre än Microsoft, Verizone, Securitas, NYPD, G4S och många fler.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett personlarm oftast används av stora och medelstora företag som är i behov att ge extra trygghet åt sin personal men även till person som jobbar inom utsatta yrken där hotbilden är stor.

Läs fler intressanta artiklar på bloggen ubuntudog.